Liên hệ
0933.604.554

CĂN HỘ MINI QUẬN 2

Căn hộ Mini cho thuê- Sử dụng màn vải chống nắng cho 22 Căn Hộ.